OM OSS

ACCESS

ACCESS är en ideell förening som arbetar för utbyte med Sydafrika och stöd till organisationerna Phambili och Life Zone. Namnet ACCESS är en förkortning av Association for cross cultural exchange Sweden – Southafrica

 

Föreningen bildades 2012 och har de senaste åren tagit emot uppemot 100 barn och ungdomar från Sydafrika, samt också bidragit till att svenska ungdomar besökt våra projektpartners för att delta i deras arbete.

 

Access har också arrangerat resor till Sydafrika. Första resan genomfördes vid årsskiftet 2013/14 och senast var man där 2017/18 då Access arrangerade en resa till Sydafrika och besökte både Life Zone och Phambili, gjorde utflykter till bland annat Robben Island, Godahoppsudden, District Six och fick många nya vänner i Sydafrika.

 Läs mer om resan här

Phambili

Projektet Phambili arbetar i ett socialt utsatt område, kåkstaden Broadlands Park utanför Kapstaden. Här har endast en elev av ungefär 10 000 personer, tagit sig vidare till universitetsstudier så förebilderna är obefintliga! Området har en arbetslöshet på 79% och  en tredjedel av invånarna är HIV-positiva.


Phambili har sedan starten byggt upp en verksamhet som innehåller tand- och hälsovård, en egen sköterska, läxhjälp och mellanmål till barn, samtalsstöd för tonårsföräldrar och informationskampanjer för att sprida kunskap om HIV/AIDS. Anställda och volontärer lagar varje dag mat till 200 personer.  Verksamheten är beroende av bidrag och donationer.


Från 2016 har Phambilis egen sköterska Caroline Naude fått sin lön bekostad genom gåvor till ACCESS. Stort tack till alla som bidragit! Hennes arbete är ovärderligt och förhoppningen är att hon kan bli kvar även kommande år.


Life Zone

”Dream possible, drömmar förverkligas, barnens liv får värdighet och de har makten att förändra och förbättra både sitt eget liv och andras.”

 

Projektet Life Zone arbetar med fotboll och annan idrott för barn och ungdomar, särskilt från fattiga områden och kåkstäder i Kapstaden. Där löper barnen stor risk att hamna i olika problem. Volontärer leder verksamheten och blir dessutom goda förebilder för barnen, något som ofta saknas i deras hemmiljö. Life Zone utvecklar barnens förmåga och tro på att kunna påverka sin egen framtid och skapa ett bättre samhälle.

 

Life Zone har varit i Sverige ett flertal gånger. Under Sverigebesöken har lagen bott hos värdfamiljer, deltagit i fotbollscuper och Sävar Camp, en sommarskola där barn får prova olika aktiviteter. Under  sommaren 2017 besökte Life Zone bl.a. Sävar, Piteå, Östersund och Gräsmark med två åldersgrupper 12 år respektive 17 år. Ett fantastiskt utbyte som vi hoppas kommer att fortsätta många år framöver.